การประชุมสรุปผลการตการฝึกอบรม “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยในหน่วยงาน”รวจสอบงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายศิริพงษ์ วิศรัมวัน ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและมาตรฐาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยในหน่วยงาน”
เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สำนักเครื่องกลและสื่อสาร และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารได้มีความรู้ แนวทางในการเผชิญกับอัคคีภัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและการอพยพผู้คนในหน่วยงาน จัดอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเงินทุนหมุนเวียน สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

สำนักเครื่องกลและสื่อสารเงินทุนหมุนเวียน

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา