Monthly Archives: May 2023

ประธานคณะทำงานโครงการ SMART ER Fund (ERF) เข้าประชาสัมพันธ์และรับฟังปัญหาอุปสรรคงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ณ แขวงทางหลวงชุมพร

การประชุมสรุปผลการตการฝึกอบรม “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยในหน่วยงาน”รวจสอบงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

การประชุมสรุปผลการตรวจสอบงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง พ.ศ.2566-2570

การประชุมการบริหารเครื่องจักรกลเงินทุนหมุนเวียนฯ สำหรับงานศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ครั้งที่ 1

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง และคณะทำงานโครงการ SMART ER Fund (ERF) เข้าประชาสัมพันธ์และรับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา