กระบวนการการพัฒนาเครื่องจักรกล

ผลงานการพัฒนาเครื่องจักรกล

ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง

ปีงบประมาณ 2566

            1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ และติดตั้งกระบะเท 3 ทิศทาง

            2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ และติดตั้งเครื่องยกแขนตรง        (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้าไฟฟ้า

            3. รถพ่วงบรรทุกเครื่องจักรกล ขนาดไม่น้อยกว่า 8.5 ตัน

ปีงบประมาณ 2564

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1.5 ตัน 4 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 18 คัน
– นำรถหลังคาอลูมิเนียมเก่าสภาพดีมาปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
– เพิ่มศักยภาพ ความคล่องตัว ในการปฏิบัติภารกิจของกรมทางหลวง
– ลดต้นทุนการเช่าใช้เครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน
– นำรถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อเก่าสภาพดีมาปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
– ติดตั้งเครื่องยกแขนตรง พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า เพื่อสนองการปฏิบัติภารกิจของกรมทางหลวง
– ลดต้นทุนการจัดหาเครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ทำให้ค่าเช่าถูกลง
3. รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาดถังบรรจุรวมไม่น้อยกว่า 11 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน
– นำรถบรรทุกขนาด 10 ตัน 10 ล้อเก่าสภาพดีมาปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
-ติดตั้งชุดดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแทนที่กระบะเก่า เป็นรถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาดถังบรรจุรวมไม่น้อยกว่า 11 ลูกบาศก์เมตร
– ลดต้นทุนการจัดหาเครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ทำให้ค่าเช่าถูกลง
4. รถดูดกวาดถนน ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 5 คัน
– นำรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อเก่าสภาพดีมาปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
– ติดตั้งถังบรรจุเศษวัสดุแทนที่กระบะเก่า เป็นรถดูดกวาดถนน ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร
– ลดต้นทุนการจัดหาเครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ทำให้ค่าเช่าถูกลง

ปีงบประมาณ 2563

1. ต้นแบบรถพ่วงบรรทุกขนาด 1 ตัน กระบะเก่ารถหลังคาอลูมิเนียม
ใช้ขนบรรทุกชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงทาง เช่น รถบดเดินตาม เครื่องตัดคอนกรีต เป็นต้น
2. ปรับปรุงรถบดเดินตามเป็นบังคับด้วยวิทยุ
เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานบดอัด Hot Mix ซ่อมบำรุงผิวทาง
3. ต้นแบบบุ้งกี๋ลอกทางระบายน้ำ
– เพิ่มความสามารถในการทำงานลอกทางระบายน้ำ
– เพื่อแยกน้ำออกจากดินโคลน
– เพื่อไม่ให้ทางระบายน้ำเสียรูปทรง
4. ชุดซ่อมบำรุงทางเคลื่อนที่ติดตั้งรถบรรทุก รหัส 46 จำนวน 18 คัน
– นำรถบรรทุกเก่าสภาพดีมาปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
– เพิ่มศักยภาพและความรวดเร็ว ในงานซ่อมบำรุงผิวทางของกรมทางหลวง
– ลดต้นทุนการเช่าใช้เครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
5. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1.5 ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน 18 คัน
– นำรถหลังคาอลูมิเนียมเก่าสภาพดีมาปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
– เพิ่มศักยภาพ ความคล่องตัว ในการปฏิบัติภารกิจของกรมทางหลวง
– ลดต้นทุนการเช่าใช้เครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
6. ติดตั้งชุดลากพ่วงกับรถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ สำหรับลากพ่วงบรรทุกเครื่องจักรขนาด 8.5 ตัน
– เพิ่มขีดความสามารถให้รถบรรทุก 6 ตัน ให้สามารถลากพ่วงกับหางลากขนาด 8.5 ตัน
– เพิ่มความคล่องตัว ในงานขุดและขนวัสดุของกรมทางหลวง

ผลงานการพัฒนาเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกลสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ทั้งหมด

การพัฒนาเครื่องจักรกล ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2566