อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

01

รถลาดยาง (24 ) f = 0.75

ยี่ห้อรุ่นเครื่องยนต์อัตราสิ้นเปลือง(1/h)หมายเหตุ
NISSANTF81UD421.93
ETNYREFK10HISUZU6DS723.30
ETNYRESBR422RY6BB119.89
ETNYREBT RSISUZU6BD120.91
ISUZUJALFTR32H6HE121.39
ISUZUFTR33H6HE123.30
VT NEWMEMCORBRACOMMINS4B3.914.16
VT NEWMEMCORBRAISUZU6BD120.91

02

รถบรรทุกน้ำ (25)

ยี่ห้อรุ่นเครื่องยนต์อัตราสิ้นเปลือง(1/h)หมายเหตุ (kl/l)
HINOKL340EC10016.373.66
HINOKR340EH10017.733.38
HINOFE3 WJKAW06E18.753.2
HINOTE11DS7017.053.5
ISUZUTXD 50HCDA 12016.023.74
ISUZUHTR 1146BD118.413.25
ISUZUFTR 11H6BD118.413.25
ISUZUFTR 32H6HE118.893.17
ISUZUFTR 33H6HE120.802.88
ISUZUFXZ23NZPE6DS116.373.66
ISUZUNPR75HXXXS4HK1-TCN17.733.384
ISUZUFTR75LXXXS6HK1-TCN18.753.200
ISUZUFTR34LXXXT6HK1-TCN17.053.519
MITSUBISHIFK 455H6D1518.413.259
MITSUBISHIFK 4576D1519.093.143
MITSUBISHIFM65FH1RDH16M60-1AT(Euro3)23.872.514
MITSUBISHIFN62FH2RDH16M60-1AT(Euro3)25.912.315
NISSANUG780ND617.053.520
NISSANCPA87FE619.773.034

หมายเหตุ: อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างเช่น ภาระ(LOAD) ที่กระทำ, ความเร็วใช้งาน, รอบเครื่องยนต์, ลักษณะการขับขี่, ความดันลมยาง, สภาพการทำงานในพื้นที่ต่างๆ และปัจจัยอื่นๆดังนั้นอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอาจจะคลาดเคลื่อนจากค่าที่กำหนดนี้ได้ แต่ถ้าความคลาดเคลื่อนมากผิดปกติต้องพิจารณาอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเป็นกรณีๆไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้ที่นี่