อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้ที่นี่