วีดีโอแนะนำองค์กร

วิดีทัศน์เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 2563

คลิกเพื่อดูวีดีโอทั้งหมด

รางวัลที่ได้รับ

Top Fund Awards (TFA)

ดูข้อมูลทั้งหมด

กลุ่มเครื่องจักรกลที่ให้บริการ

อุปกรณ์และเครื่องจักรเล็ก

รายละเอียด

รถนั่งและรถตรวจการณ์

รายละเอียด

รถบรรทุกและรถขนส่ง

รายละเอียด

เครื่องจักรกล

รายละเอียด

ระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร เปิดช่องทางการรับข้อเสนอแนะ คำติชมในการบริการเพื่อที่ทางองค์กรจะได้นำข้อมูลต่างๆนั้นมาพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ข่าวสารเงินทุนหมุนเวียน

เว็บไซต์แนะนำ