Monthly Archives: April 2024

การฝึกอบรมตามสัญญาซื้อขายหลักสูตร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนพับ (Articulated)

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายวีรพล วงศ์วิเชียร เลขานุการกรม ที่ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมงานสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

การฝึกอบรมตามสัญญาซื้อขายหลักสูตร เครื่องอัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ AIRMAN แบบ/รุ่น PDS80S-5C5

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ร่วมกับกองฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้ระบบงานเงินทุนหมุนเวียนและบริหารเครื่องจักรกล รุ่นที่ 2

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา