Tag Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

สัมมนาทบทวนร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

การประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป ครั้งที่ 4/2565 และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาการบริหารเครื่องจักรกล ครั้งที่ 3/2565

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร โดยส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง ได้ปฏิบัติภารกิจในการขนส่งลำเลียงรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่จัดหาใหม่ในปี 2565

โครงการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3

รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์สัญจรเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พิธีรับมอบรางวัลชนะเลิศเงินทุนหมุนเวียนดีเด่นด้านการพัฒนา ปี 2008

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา