ตัวแทนส่วนภูมิภาค PS/FDR

ภาคเหนือ

สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่
สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก
สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์

ภาคอีสาน

สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร
สำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น
สำนักงานทางหลวงที่ 8 มหาสารคาม

ภาคกลาง

ภาคใต้