รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ได้ร่วมงานมอบรางวัล “ทุนหมุนเวียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นการมอบรางวัลผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปีบัญชี 2566 จากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวงได้ร่วมจัดงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมในงานรับทราบถึงภารกิจ เป้าหมาย และการดำเนินงานได้รับทราบ และส่งตัวแทนคณะกรรมการฯ ร่วมรับมอบรางวัล จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายดำเนินงาน และนายนพคุณ สว่างไสว ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ในปีบัญชี 2566 เงินทุนหมุนเวียนฯ ได้รับการประเมินผลจากกระทรวงการคลังตามบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างเงินทุนหมุนเวียนฯและกระทรวงการคลังในระดับดีเด่น ส่งผลให้ได้รับรางวัล จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น ประจำปีบัญชี 2566 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่บุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวงได้รับและเป็นแรงผลักดันให้เงินทุนหมุนเวียนฯ พัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นไป

 

ลงวันที่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา