รหัส 09-01
ชื่อเครื่องจักร เตาต้มยางขนาดเล็ก
ลักษณะการใช้งาน ใช้ต้มยางและพ่นสเปรย์ยางในงานซ่อมบำรุงทาง