รหัส 01-01
ชื่อเครื่องจักร เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
ลักษณะการใช้งาน สำหรับงานเชื่อมเหล็กวัสดุ หรือโครงสร้างต่างๆ