รหัส 00-01
ชื่อเครื่องจักร เครื่องอัดลมสูบยาง
ลักษณะการใช้งาน สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เช่น เติมลมล้อยาง เป่าไส้กรองอากาศ และใช้ร่วมกับเครื่องมือหล่อลื่นหรือเครื่องมือลม