รหัส 31-03
ชื่อเครื่องจักร เครื่องบดสั่นสะเทือนชนิดเดินตาม
ลักษณะการใช้งาน ใช้ในงานบดอัดวัสดุชั้นผิวทางขนาดเล็ก เป็นแบบเดินตามที่สั่นสะเทือนได้