รหัส 04-05
ชื่อเครื่องจักร เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน (สะพาย)
ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับตัดหญ้าหรือวัชพืชขนาดเล็กในบริเวณเขตทางหลวง