รหัส 37-02
ชื่อเครื่องจักร เครื่องจี้คอนกรีต
ลักษณะการใช้งาน ใช้จี้คอนกรีตด้วยวิธีการเขย่า ( Vibration ) ทำให้คอนกรีตอัดแน่น