รหัส 98-02
ชื่อเครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น 5 กิโลวัตต์
ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าชั่วคราว