รหัส 98-01
ชื่อเครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น 3กิโลวัตต์
ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าชั่วคราว