รหัส 98-06
ชื่อเครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น 250กิโลวัตต์
ลักษณะการใช้งาน ผลิตไฟฟ้าสำหรับโครงการก่อสร้าง