รหัส 36-02
ชื่อเครื่องจักร เครื่องกระทุ้งดิน
ลักษณะการใช้งาน ใช้ตบชั้นผิวดินด้วยระบบสั่นสะเทือน