รหัส 58-01
ชื่อเครื่องจักร อุปกรณ์อัดฉีดที่มีปั๊มลมขนาด 0-50 CFM
ลักษณะการใช้งาน อัด ฉีด บริการหล่อลื่นเครื่องจักรกล