รหัส 15-01
ชื่อเครื่องจักร หางลากขนาดใหญ่
ลักษณะการใช้งาน ใช้บรรทุกลำเลียงเครื่องจักรกล และวัสดุในงานก่อสร้าง เช่น โครงสะพานแบลีย์ เสาเข็ม ฯลฯ