รหัส 63-01
ชื่อเครื่องจักร รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบขนาด D4-D5
ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับงานถางป่า ขุดตอ ดันดิน/หินผุ/หินแข็งที่ได้ระเบิดแล้ว