รหัส 63-02
ชื่อเครื่องจักร รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบขนาด D6
ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับงานถางป่า ขุดตอ ดันดิน/หินผุ/หินแข็งที่ได้ระเบิดแล้ว