รหัส 41-01
ชื่อเครื่องจักร รถเกลี่ยขนาด 120 แรงม้า
ลักษณะการใช้งาน ใช้งานผสม คลุกเคล้าวัสดุ (Mix) ตัดร่องน้ำ เกลี่ยแต่งคันทางให้ได้รูปร่างและระดับที่ต้องการ