รหัส 80-03
ชื่อเครื่องจักร รถยกรุ่นเก่า ใช้สลิง
ลักษณะการใช้งาน ใช้ในการยกวัสดุ สิ่งของ หรือการซ่อมบำรุงไฟฟ้า หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความสูง