รหัส 73-01
ชื่อเครื่องจักร รถยกของแบบงา
ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับยกวัสดุ สิ่งของ เพื่อการเคลื่อนย้าย