รหัส 80-02
ชื่อเครื่องจักร รถยกขนาด 20ตัน ใช้ไฮดรอลิก
ลักษณะการใช้งาน ใช้ในการยกวัสดุที่มีน้ำหนักมาก เช่น คานคอนกรีต แผ่นพื้นคอนกรีต เหล็ก หรือโครงสร้าง เป็นต้น