รหัส 44-01
ชื่อเครื่องจักร รถปิคอัพหลังคาอลูมิเนียม
ลักษณะการใช้งาน ใช้เป็นยานพาหนะขนส่งคนงานและภารกิจอื่นๆ ของกรมทางหลวง