รหัส 44-05
ชื่อเครื่องจักร รถปิคอัพมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) หลังคาอลูมิเนียม
ลักษณะการใช้งาน ใช้เป็นยานพาหนะขนส่งคนงานและภารกิจอื่นๆ ของกรมทางหลวง