รหัส 46-03
ชื่อเครื่องจักร รถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน พร้อมชุดบำรุงทางเคลื่อนที่
ลักษณะการใช้งาน ใช้ขนวัสดุ และบดอัดพื้นผิวงานด้วยชุดโรลเลอร์ที่ติดตั้งบริเวณท้ายรถ