รหัส 31-01
ชื่อเครื่องจักร รถบดสั่นสะเทือนล้อเหล็กขนาด 2-3 ตัน
ลักษณะการใช้งาน ใช้ในงานบดอัดวัสดุชั้นผิวทาง เป็นแบบสั่นสะเทือนได้