รหัส 31-06
ชื่อเครื่องจักร รถบดสั่นสะเทือนล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 17 ตัน
ลักษณะการใช้งาน ใช้ในงานบดอัดวัสดุชั้นผิวทาง เป็นแบบสั่นสะเทือนได้