รหัส 31-02
ชื่อเครื่องจักร รถบดสั่นสะเทือนล้อเหล็กขนาด 8-10 ตัน
ลักษณะการใช้งาน ใช้ในงานบดอัดวัสดุชั้นผิวทาง เป็นแบบสั่นสะเทือนได้