รหัส 33-01
ชื่อเครื่องจักร รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ
ลักษณะการใช้งาน ใช้ในงานบดอัดวัสดุชั้นผิวทาง เป็นแบบล้อเหล็ก