รหัส 82-01
ชื่อเครื่องจักร รถขุดไฮดรอลิกล้อยาง
ลักษณะการใช้งาน ใช้งานขุด ตัก ปรับ เกลี่ยดินหรืองานอื่นๆ บางรุ่นมีหัวกระแทรกสำหรับเจาะพื้นหิน คอนกรีต โดยระบบขับเคลื่อนเป็นแบบล้อยาง