รหัส 82-05
ชื่อเครื่องจักร รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบขนาด 3 ตัน
ลักษณะการใช้งาน ใช้งานขุด ตัก ปรับ เกลี่ยดินหรืองานอื่นๆ โดยระบบขับเคลื่อนเป็นแบบตีนตะขาบ