รหัส 82-03
ชื่อเครื่องจักร รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบขนาด 22 ตัน
ลักษณะการใช้งาน ใช้งานขุด ตัก ปรับ เกลี่ยดินหรืองานอื่นๆ โดยระบบขับเคลื่อนเป็นแบบตีนตะขาบ