รหัส 78-03
ชื่อเครื่องจักร รถกระเช้าไฟฟ้ายกได้สูง 15 เมตร
ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับงานยกวัสดุ เช่น ท่อ แบริเออร์และงานซ่อมไฟฟ้าบนทางหลวง