กระบวนการการพัฒนาเครื่องจักรกล

ผลงานการพัฒนาเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง

ปีงบประมาณ 2564

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1.5 ตัน 4 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 18 คัน
– นำรถหลังคาอลูมิเนียมเก่าสภาพดีมาปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
– เพิ่มศักยภาพ ความคล่องตัว ในการปฏิบัติภารกิจของกรมทางหลวง
– ลดต้นทุนการเช่าใช้เครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน
– นำรถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อเก่าสภาพดีมาปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
– ติดตั้งเครื่องยกแขนตรง พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า เพื่อสนองการปฏิบัติภารกิจของกรมทางหลวง
– ลดต้นทุนการจัดหาเครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ทำให้ค่าเช่าถูกลง
3. รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาดถังบรรจุรวมไม่น้อยกว่า 11 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน
– นำรถบรรทุกขนาด 10 ตัน 10 ล้อเก่าสภาพดีมาปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
-ติดตั้งชุดดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแทนที่กระบะเก่า เป็นรถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาดถังบรรจุรวมไม่น้อยกว่า 11 ลูกบาศก์เมตร
– ลดต้นทุนการจัดหาเครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ทำให้ค่าเช่าถูกลง
4. รถดูดกวาดถนน ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 5 คัน
– นำรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อเก่าสภาพดีมาปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
– ติดตั้งถังบรรจุเศษวัสดุแทนที่กระบะเก่า เป็นรถดูดกวาดถนน ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร
– ลดต้นทุนการจัดหาเครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ทำให้ค่าเช่าถูกลง

ปีงบประมาณ 2563

1. ต้นแบบรถพ่วงบรรทุกขนาด 1 ตัน กระบะเก่ารถหลังคาอลูมิเนียม
ใช้ขนบรรทุกชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงทาง เช่น รถบดเดินตาม เครื่องตัดคอนกรีต เป็นต้น
2. ปรับปรุงรถบดเดินตามเป็นบังคับด้วยวิทยุ
เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานบดอัด Hot Mix ซ่อมบำรุงผิวทาง
3. ต้นแบบบุ้งกี๋ลอกทางระบายน้ำ
– เพิ่มความสามารถในการทำงานลอกทางระบายน้ำ
– เพื่อแยกน้ำออกจากดินโคลน
– เพื่อไม่ให้ทางระบายน้ำเสียรูปทรง
4. ชุดซ่อมบำรุงทางเคลื่อนที่ติดตั้งรถบรรทุก รหัส 46 จำนวน 18 คัน
– นำรถบรรทุกเก่าสภาพดีมาปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
– เพิ่มศักยภาพและความรวดเร็ว ในงานซ่อมบำรุงผิวทางของกรมทางหลวง
– ลดต้นทุนการเช่าใช้เครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
5. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1.5 ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน 18 คัน
– นำรถหลังคาอลูมิเนียมเก่าสภาพดีมาปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
– เพิ่มศักยภาพ ความคล่องตัว ในการปฏิบัติภารกิจของกรมทางหลวง
– ลดต้นทุนการเช่าใช้เครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
6. ติดตั้งชุดลากพ่วงกับรถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ สำหรับลากพ่วงบรรทุกเครื่องจักรขนาด 8.5 ตัน
– เพิ่มขีดความสามารถให้รถบรรทุก 6 ตัน ให้สามารถลากพ่วงกับหางลากขนาด 8.5 ตัน
– เพิ่มความคล่องตัว ในงานขุดและขนวัสดุของกรมทางหลวง

ดาวน์โหลด

ผลงานการพัฒนาเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ทั้งหมด

01

การพัฒนาเครื่องจักรกล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

02

การพัฒนาเครื่องจักรกล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

03

การพัฒนาเครื่องจักรกล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

04

การพัฒนาเครื่องจักรกล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

05

การพัฒนาเครื่องจักรกล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

06

การพัฒนาเครื่องจักรกล ปีงบประมาณ พ.ศ.2559