รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศกรมทางหลวง
ประกาศสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันและเวลาดังกล่าว หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้
 


สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
12 มิถุนายน 2567

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา