ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ประกาศสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

โดยมารายชื่อดังต่อไปนี้ 
เลขประจำตัวผู้สอบ 3001  น.ส.ปริชญา แตงอ่อน
เลขประจำตัวผู้สอบ 3002  น.ส.สิรภัทร กลิ่นจันทร์
เลขประจำตัวผู้สอบ 3003  น.ส.วิภาศินี อรรฐาเมศร์
เลขประจำตัวผู้สอบ 3004  น.ส.สุรางค์รัตน์ ประสานทอง
เลขประจำตัวผู้สอบ 3005  น.ส.สุภารัตน์ คะเนนอก
เลขประจำตัวผู้สอบ 3006  น.ส.สุมาลี พวงแก้ว
เลขประจำตัวผู้สอบ 3006  น.ส.พรพิมล ศรีสารคาม
เลขประจำตัวผู้สอบ 3008  น.ส.กชพร อำนวยคณะ
เลขประจำตัวผู้สอบ 3009  นางวรรณรัตน์ ชีวรุ่งโรจน์
เลขประจำตัวผู้สอบ 3010  ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์ ประสาสม
เลขประจำตัวผู้สอบ 3011  น.ส.สหัถยา แซ่เอียว
เลขประจำตัวผู้สอบ 3012  น.ส.มายาวี พุทธสามี
เลขประจำตัวผู้สอบ 3013  น.ส.ฐิติมา อาชีวะ
เลขประจำตัวผู้สอบ 3014  นายชัยวัฒน์ เชื้อเพ็ชร์
เลขประจำตัวผู้สอบ 3015  นายพิสิษฐ์ มั่นปิยมิตร
เลขประจำตัวผู้สอบ 3016  น.ส.รุ่งทิวา จำปาโท
เลขประจำตัวผู้สอบ 3017  น.ส.จิตตา แจ้งจิต
เลขประจำตัวผู้สอบ 3018  น.ส.จันทกานต์ กิจพยายาม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประกาศได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร


สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
24 ธันวาคม 2564

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา