เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกลงานทาง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายนพคุณ สว่างไสว ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกลงานทาง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร และ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีผู้เข้าอบรมตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล และนายช่างเครื่องกล ที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน 41 คน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บุคลากรด้านเครื่องกล มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและดำเนินงานตามภารกิจได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย #เงินทุนหมุนเวียน #กรมทางหลวง #อบรมวิศวกรรมเครื่องกลงานทาง รุ่นที่ 1

สำนักเครื่องกลและสื่อสารเงินทุนหมุนเวียน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา