อบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรช่างปรับซ่อมรถบดสั่นสะเทือน VOLVO CR30

วันที่ 30 – 31 ม.ค. 66 ส่วนแผนงานฯ และส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล ร่วมกัน บ. อิตัลไทยอุตสาหกรรม จก. จัดอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรช่างปรับซ่อมรถบดสั่นสะเทือน VOLVO CR30 ด้วยวิธีการอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ ส่วนพํฒนาเครื่องจักรกล โดยเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฎิบัติในระบบไฮดรอลิต และระบบไฟฟ้า ให้แก่ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะในการแก้ปํญหา อย่างถูกวิธีและทันต่อยุคสมัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อเงินทุนหมุนเวียนฯ ต่อไป
สำหรับผู้สนใจการอบรมนี้ ทางคณะผู้จัดฯ ได้ทำการบันทึกวิดีโอไว้ และจะทำการเผยแพร่ต่อไป

สำนักเครื่องกลและสื่อสารเงินทุนหมุนเวียน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา