โครงการฝึกอบรมนำร่องหลักสูตร e-Signature ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

โครงการฝึกอบรมนำร่องหลักสูตร e-Signature ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ซึ่งจัดดำเนินการระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ณ ห้องสัมมนาเงินทุนหมุนเวียน ชั้น 3 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร จ.นนทบุรี ผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัดสำนักเครื่องกลและสื่อสาร จำนวน 32 คน โดยมีนายนพคุณ สว่างไสว ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

สำนักเครื่องกลและสื่อสารเงินทุนหมุนเวียน

รูปภาพจากกองฝึกอบรม กรมทางหลวง

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา