ประชาสัมพันธ์และรับฟังปัญหาอุปสรรคงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายอานนท์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกล และประธานคณะทำงานโครงการ SMART ER Fund (ERF) เข้าประชาสัมพันธ์และรับฟังปัญหาอุปสรรคงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ณ แขวงทางหลวงระนอง ในการนี้ นายชัพวิชญ์ ไตรแพทย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ให้การต้อนรับ เสนอแนะ แนวทางและปัญหาอุปสรรค ซึ่งคณะทำงานฯ จะนำมาปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อสนองความต้องการของผู้เช่าใช้ และสนองภารกิจของกรมทางหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สำนักเครื่องกลและสื่อสารเงินทุนหมุนเวียน

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา