SMART ER Fund (ERF) เข้าประชาสัมพันธ์และรับฟังปัญหาอุปสรรคงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ณ แขวงทางหลวงนครปฐม

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 น.ส.บังอร ศีลสารรุ่งเรือง ผู้อำนวยการส่วนการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียน และคณะทำงานโครงการ SMART ER Fund (ERF) เข้าประชาสัมพันธ์และรับฟังปัญหาอุปสรรคงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ณ แขวงทางหลวงนครปฐม ในการนี้ นายจุมพต พุ่มประดับ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐมและเจ้าหน้าที่แขวงฯ ให้การต้อนรับ เสนอแนะแนวทางและปัญหาอุปสรรค ซึ่งคณะทำงานฯ จะนำมาปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อสนองความต้องการของผู้เช่าใช้ และสนองภารกิจของกรมทางหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สำนักเครื่องกลและสื่อสารเงินทุนหมุนเวียน

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา