SMART ER Fund (ERF) เข้าประชาสัมพันธ์และรับฟังปัญหาอุปสรรคงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ณ แขวงทางหลวงระยอง

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายบุญเกตุ ขุนทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล และคณะทำงานโครงการ SMART ER Fund (ERF) เข้าประชาสัมพันธ์และรับฟังปัญหาอุปสรรคงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ณ แขวงทางหลวงระยอง ในการนี้ นายสุชาติ เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ให้การต้อนรับ เสนอแนะแนวทางและปัญหาอุปสรรค ซึ่งคณะทำงานฯ จะนำมาปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อสนองความต้องการของผู้เช่าใช้ และสนองภารกิจของกรมทางหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สำนักเครื่องกลและสื่อสารเงินทุนหมุนเวียน

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา