การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 5/2566

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 5/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามระเบียบข้อบังคับที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วย อธิบดีกรมทางหลวง รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายดำเนินงาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ และผู้แทนจากหน่วยงานอื่น

สำนักเครื่องกลและสื่อสารเงินทุนหมุนเวียน

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา