สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

สำนักเครื่องกลและสื่อสารร่วมกับกองฝึกอบรม จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนฯ ระดับ PS (Pool Superintendent) จากสำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง และศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน และตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนฯ ระดับ FDR (Fund District Representative) จากแขวงทางหลวง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่เกี่ยวข้อง และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 176 คน ในระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ปี 2567 ในการนี้ นายนพคุณ สว่างไสว ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ให้เกียรติเปิดการสัมมนา และนายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

สำนักเครื่องกลและสื่อสารเงินทุนหมุนเวียน

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา