การประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป ครั้งที่ 3/2566 และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาการบริหารเครื่องจักรกล ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายดำเนินงาน ในฐานะประธาน นายนพคุณ สว่างไสว ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ในฐานะเลขานุการฯ จัดการประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป ครั้งที่ 3/2566 และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาการบริหารเครื่องจักรกล ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ วรวิถี กรมทางหลวง และผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

สำนักเครื่องกลและสื่อสารเงินทุนหมุนเวียน

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา